תקנון

תקנון

 

- התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

 

- דין רוכש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש של האתר והסכים להם.

אתר הספרים של איבוק E-Book.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר איבוק.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע" באתר .

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף או שברשותו חשבון PayPal פעיל  ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

 

בעת ביצוע הפעולה באתר בכרטיס אשראי יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה או שם  חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

על המזמין למסור פרטים מהימנים ומדויקים. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר. 

- האתר מציג מגוון רחב של פריטים. הצגת פריט באתר אין משמעה כי הפריט מצוי במלאי וכי ניתן לספקו. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי הפריט אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח למזמין דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה ללא חיוב.

- בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

- ייתכן ויחולו על מוצר שהוזמן לחו"ל מיסים, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכול בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק

אם המוצר ו/או השירות טרם נמסרו ו/או נשלחו ללקוח, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו במשך 48 שעות מהעברת המידע לאיבוק, בהודעה בכתב ו/או בדואר אלקטרוני   לכתובת                   info@E-book.co.il.

 

איבוק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם .

איבוק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

איבוק לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

איבוק שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית איבוק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 

משלוחים בארץ :בדבר משלוחים אנא בדקו את פרוט המשלוחים בדף השאלות והתשובות שבאתר.

 

דואר חו"ל (דואר אוויר):

- דמי המשלוח ייקבעו בהתאם לגודל החבילה ובתיאום מול הלקוח. אספקת המוצר תתבצע תוך 21 ימי עסקים, מיום קבלת אישור בדבר ביצוע העסקה בדואר האלקטרוני של הלקוח. זמני האספקה לחו"ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בקיומם של חגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.

 שליח עד הבית מוגבל לאזורי חלוקה מוגבלים(כרגע אזור גוש דן וירושלים בלבד), במידה ורכשת והאזור שלך לא נמצא באזור החלוקה יוחזר לך  ההפרש בין המשלוחים השונים.

איסוף עצמי על ידי הלקוח:

- איסוף עצמי יבוצע ברחוב שנקין 80 בגבעתיים. האיסוף יוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני של הלקוח המודיע שההזמנה מוכנה וממתינה לאיסוף של הלקוח. אספקת המוצר תוך 14 ימי עסקים.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית איבוק, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. איבוק שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

 

בקשה מאיבוק לחיוב נוסף:

מחירי המשלוח של איבוק מבוססים על גודל ומשקל ממוצע של הספרים.

במידה והלקוח מזמין ספרים אשר גודלם או משקלם חריגים, ייתכן ואיבוק יפנו אליו בבקשה לחיוב נוסף כדי לכסות את עלות המשלוח או לחילופין לשנות את צורת המשלוח לפי דרישת דואר ישראל.

הבקשה לחיוב נוסף תועבר בדוא"ל.

ללקוח תמיד קיימת האפשרות לקבל או לדחות את הבקשה.

במידה והבקשה תידחה, יוכל איבוק לשקול את האפשרות לשלוח בעלות המקורית או לחילופין לבטל את העיסקה.

בכל מקרה תועבר הודעה ללקוח בדוא"ל.

ביטול עסקה:

 

- בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר שסופק לבין המוצר שהוזמן, או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצר יוחזר לחברה על חשבונה.

 

- בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף  לעיל, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.

 

- לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

- ככל שהדבר אפשרי, המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

 

- החברה זכאית לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר.

 

- מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

 

-רוב הספרים ה"יד שנייה" צולמו על ידנו והינם הספרים המוצעים למכירה . כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את החברה.

 

כל הספרים הנכללים תחת קטגורית "יד שנייה" הינם ספרים שעבר זמן רב מאז שהודפסו, ולכן עשויים להיות בהם פגמים קלים. חלקם היו בשימוש של ספריות ,חלקם היו בשימוש של אנשים פרטיים , חלקם נפגמו בחנויות או בהוצאות לאור.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 

- איבוק מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הלקוח. פרטי הלקוח המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

איבוק שומרת את כתובות הדואר האלקטרוני במערכת לצורך משלוח פרסומות של האתר בלבד , כאשר בעל תיבת הדואר רשאי לגרוע את עצמו מהרשימה בכל עת כמו כן איבוק מתחייבת לא להעביר רשימה זו . 

 

- סליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות (איזי קארד ו- Paypal), אשר עומדות בתקן העולמי PCI, ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו. לפרטים נוספים בדבר אבטחת האתר אנא לחצו על סמל המנעול בדף הבית.

 

במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

העלאת תכני גולשים לאתר

 

- אין לפרסם תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, וכן תכנים אשר יש בהם כדי להוות הפרה כלשהי של החוק.

 

- החברה רשאית למנוע פרסום תכנים אשר מפרים את התנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן החברה רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת

קניין רוחני

 

- מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות איבוק בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז ת"א.

 

 

הבורר לא יהי כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות - תשכ"ח -1968. 

 

 

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 

 

 

לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של איבוק באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת   

 

info@E-Book.co.il

.

 

 

- האחריות למוצרים המפורסמים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות של המוצרים, ככל שקיימות כאלו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר, לרבות אירועי כוח עליון, יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, יוצע לצרכן לבחור בין האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לבטל את העסקה.